Aké krásne je dať sa prekvapiť Božím povolaním, viesť kroky svojho života v Ježišových stopách, v adorovaní božského tajomstva a vo veľkodušnom obetovaní sa pre druhých!

— pápež František

Kto sú rehoľníci?

Rehole na Slovensku

Činnosť reholí

Pridajte sa k dielu!