Najdôležitejším prejavom poslania nie sú totiž vonkajšie diela, ale predovšetkým sprítomnenie Krista vo svete osobným svedectvom.

— sv. Ján Pavol II.

Kto sú rehoľníci?

Rehole na Slovensku

Činnosť reholí

Pridajte sa k dielu!