Služba Bohu ich musí nadchýnať a podnecovať do cvičenia sa v čnostiach, najmä v poníženosti, poslušnosti, odvahe a čistote, ktorými sa stávajú účastníkmi na Kristovom zrieknutí sa seba samého a zároveň na jeho živote v Duchu.

— Druhý vatikánsky koncil

Kto sú rehoľníci?

Rehole na Slovensku

Činnosť reholí

Pridajte sa k dielu!