Klarisky kapucínky (Rád klarisiek kapucínok)

Klarisky kapucínky patria do rehoľnej rodiny sv. Františka a sv. Kláry z Assisi ako druhý kontemplatívny rád s pápežskou klauzúrou. Svoje korene má v 13. storočí v živote svätých Františka a Kláry z Assisi. Kapucínsku duchovnú rodinu tvorí prvý rád - bratia kapucíni, druhý rád - kontemplatívna vetva sestry klarisky kapucínky, a terciári - bratia a sestry žijúci vo svete.

Spôsob života sestier je: "zachovávať evanjelium nášho Pána Ježiša Krista životom v poslušnosti, bez vlastníctva a v čistote" s dôrazom na život radostnej chudoby, pokory, v ovzduší modlitby a sesterského spoločenstva.

Charizma najvyššej chudoby - aby bol Kristus jediným bohatstvom - je pre klarisky kapucínky prameňom pokoja a slobody. Žijú tak, že sa vo viere opierajú o starostlivú prozreteľnosť Otca.

Skratka: OSCcap (Ordo Sanctae Clarae Capucinae)

Heslo: Môj Boh, moje všetko!

Čomu sa venujeme?

Sme povolané, aby sme žili pre Boha, s ním a v ňom. V našom kontemplatívnom živote sa všetko stáva modlitbou a všetky jeho zložky smerujú k spájaniu sa s Bohom v pravde a láske. Prvoradou zložkou nášho života je liturgický život - slávenie Eucharistie a liturgie hodín, aby celý deň bol posväcovaný Božou chválou. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je aj osobná modlitba a rozjímanie, ktoré sa živia Božím slovom; adorácia a stály príhovor za Cirkev a za celý svet.

Naším poslaním je vnášať Boha do sŕdc ľudí prostredníctvom evanjeliovej chudoby, modlitby a lásky.


Kde sa možno dozvedieť viac?

www.kapucini.eu/klariskykapucinky/

rkk@zv.psg.sk

Naše pôsobiská

Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Kopernica

Posvätený v roku 2001, svätiteľ Mons. Rudolf Baláž.

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK48 3100 0000 0040 0023 7508

Môžete nás podporiť. Ďakujeme.

Podporte nás 2% z daní

Ak chcete, môžete nás podporiť:

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.