O projekte rehole.sk

Projekt rehole.sk je ovocím snahy zviditeľniť zasvätený život na Slovensku v jeho mnohorakých formách a zároveň informovať o konkrétnej činnosti jednotlivých rehoľných inštitútov katolíckej Cirkvi. Stránka je v prvom rade informačným portálom prístupným širokému okruhu záujemcov, kde sú dostupným spôsobom prezentované informácie o často málo známom živote a pôsobení Bohu zasvätených mužov a žien. Portál tiež umožňuje návštevníkom zapojiť sa a podporiť činnosť reholí.

Portál rehole.sk spoločne zastrešujú Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku, prostredníctvom ktorých je všetkým reholiam na Slovensku umožnená účasť na jeho prevádzke. Obsah portálu priamo poskytujú a spravujú jednotlivé rehoľné inštitúty, čím je portál nielen unikátnym riešením, ale zároveň je zabezpečená aktuálnosť informácií, ktoré poskytuje.

Kontaktné údaje

Prípadné otázky a podnety ohľadom projektu rehole.sk možno smerovať priamo na jednotlivé konferencie:

Sekretariát KVRP (mužské rehole)
Sekretariát KVPŽR (ženské rehole)

Otázky a podnety ohľadom technickej stránky portálu možno smerovať na administrátora.