Kláštor Najsvätejšej Trojice

Stropkov je historicky prvé miesto na Slovensku, kde prvykrát založili svoj kláštor redemptoristi. Tu začínali písať svoju históriu tak rímskokatolícki ako aj gréckokatolícki redemptoristi. Dlhé roku tu pôsobil aj bl. Metod Dominik Trčka. Okrem spravovania farnosti sv. Cyrila a Metoda dávame v kláštore aj duchovné cvičenia.

Adresa

Chotčanska 93/6, 09101 Stropkov

Kontakty

tel.dom. 054 74 240 84

email: redestrop@gmail.com

☰ Redemptoristi (Michalovce) | Pôsobiská