Naše pôsobiská

Kláštor Svätého Ducha

Michalovce

Založený v roku 1931.

Kláštor Najsvätejšej Trojice

Stropkov

Založený v roku 1921. Nový kláštor bol postavený v roku 1997.

Kláštor bl. Metoda Dominika Trčku CSsR

Stará Ľubovňa

Založený v roku 2005. Pôsobíme však v Starej Ľubovni od roku 1989. Chrám bol postavený v roku 1993.

Kláštor sv. Gerarda

Užhorod-Červenica, Ukrajina

Založený v roku 2016. V Užhorode vo farnosti sv. Juraja Veľkomučeníka pôsobíme od roku 2008.

Kláštor Našej Matky ustavičnej pomoci v Koroleve

Korolevo, Ukrajina

Založený v roku 1996.

☰ Redemptoristi (Michalovce)