Bratislava, Provinciálny dom

Bratislavská komunita je najväčšia v Slovenskej provincii Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Od roku 1990 začali spolubratia pôsobiť vo farnosti Bratislava - Prievoz. V roku 2001 sa presťahovali do nových priestorov kde sa v rámci cirkevného centra budoval provincialát i seminár vincentínov.

V súčasnosti sa v tomto dome nachádza privincialát, seminár i farský úrad. 

Adresa

sv. Vincenta 1

82103 Bratislava

Slovakia

Kontakty

Provinciálny dom
P.O.BOX 6
Sv.Vincenta 1
820 12 Bratislava

email: provincial@vincentini.sk

☰ Vincentíni | Pôsobiská