Naše pôsobiská

Bratislava, Provinciálny dom

Bratislava-Ružinov

Provinciálny dom vo farnosti Ružinov, ktorú má v duchovnej správe naša spoločnosť

Farnosť Lučenec-Rúbanisko

Lučenec

Naša novo prijatá farnosť, kde spolubratia pôsobia od júna 2016

Farnosť sv. Alžbety Banská Bystrica

Banská Bystrica

Novo postavený misijný dom s predchádzajúcou dlhoročnou tradíciou a pôsobením našich misionárov.

Farnosť Bijacovce

Bijacovce

Farnosť Bijacovce má 1150 obyvateľov a dva filiálne kostoly v Ordzovanoch a v Pongrácovciach.

☰ Vincentíni