Farnosť Bijacovce

Príchodom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Dcér kresťanskej lásky sa od roku 1991 založilo spoločenstvo, ktoré má názov: Združenie mariánskej mládeže. V súčasnosti sa toto združenie veľmi aktívne zapája do činnosti vo farnosti, organizuje letné tábory pre deti a rozličné spoločenské podujatia. Svoje pôsobenie tu majú aj spoločenstvá: Matky sa modlia za svoje deti a Bratstvo Božského Srdca.

Misijná spoločnosť spravuje v Bijacovciach dom, kde sa organizujú detské tábory, duchovné cvičenia, duchovné obnovy, stretnutia miništrantov, birmovancov, animátorov a rôzne iné akcie a stretnutia. Kapacita domu je 20 lôžok. Ak máte záujem o ubytovanie môžete sa mailom, alebo telefonicky informovať a dohodnúť sa na podrobnostiach.

Členovia komunity - Bijacovce
P. Ľubomír Konfederák, CM - farský administrátor
P. Ondrej Skočík, CM - superior, direktor ľudových misií, moderátor NZ SKL a ZZM
P. Tomáš Brezáni, CM - člen misijného tímu, ekonóm domu
Fr. Ján Zemanovič, CM - rehoľný brat

Adresa

Rímsko-katolícky farský úrad
Bijacovce 62
053 06
Tel: 0905 932 950

Misijný dom CM:
Bijacovce 63
053 06
tel: 0904 663 448

Kontakty

email: o.skoco@gmail.com

☰ Vincentíni | Pôsobiská