Naše projekty

Otvorené projekty

Nová generácia 2024

Formácia budúcej generácie saleziánok

Kolégium Márie Romero

Domov s intenzívnym sprevádzaním pre dievčatá z marginalizovaného prostredia

Misia v Baku

Ďakujeme, že podporíte misiu v Azerbajdžane

Mladí lídri, mediálnici, misijní dobrovoľníci

Neformálne vzdelávanie mladých

Kurzy GPS, PS a Emauzy

Neformálne vzdelávanie mladých

Úspešne uzavreté projekty

Nová generácia 2023

Formácia budúcej generácie saleziánok

Saleziánske vzdelávacie stredisko (rekonštrukcia budovy)

Rekonštrukciou vlhnúcej budovy vzniknú vhodné priestory na vzdelávanie

Aby boli v suchu (výmena strechy)

Výmena strechy na dome saleziánok, ktorý slúži aj ako mládežnícke stredisko

Vzdelávanie sestier

Vysokoškolské a iné štúdium pomáha sestrám byť odborníčkami v tom, čo robia.

☰ Saleziánky