Naše pôsobiská

Kláštor Ježiša Krista Vykupiteľa sveta

Kežmarok

Na tomto mieste modlitbou, prácou a životom v spoločenstve svedčíme o tom, že Boh každého človeka bezhranične miluje...

☰ Redemptoristky