Boromejky

Boromejky (Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského)

Sme rehoľným spoločenstvom, ktoré pomáha ľuďom v ich potrebách a ťažkostiach. Dôležitou súčasťou nášho života je spoločná aj súkromná modlitba.

Začiatky siahajú až do polovice 17. storočia. Po tridsaťročnej vojne zostalo veľa chorých, chudobných a opustených ľudí. Mladý advokát Jozef Chauvenel z francúzskeho mesta Nancy sa začal o  týchto ľudí starať, ale nakazil sa morom a zomrel ako 31-ročný. V závete prejavil želanie, aby päť dievčat alebo vdov bývalo v jeho dome a pokračovalo v začatom diele. Z Francúzska sa postupne Kongregácia rozšírila do ďalších európskych štátov, Ázie, Latinskej Ameriky a do misijných oblastí Afriky. Za existencie Československa naše sestry pôsobili na Slovensku od roku 1925 v Piešťanoch, kde vyučovali náboženstvo, pracovali v materskej škole, starali sa o sestry a kňazov, ktorí potrebovali kúpeľnú liečbu. V Piešťanoch pôsobili do násilného rušenia kláštorov v roku 1950.  

Komunita v Nitre bola založená v roku 2015. Ďalšie komunity sú v Českej republike a v Ríme.

Skratka: SCB (Sorores Caroli Borromei)

Heslo: Žiť z Božieho milosrdenstva a preukazovať ho

Čomu sa venujeme?

Našou charizmou je v kontemplácii žiť milosrdenstvo. Okrem troch sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti skladáme sľub milosrdenstva - žiť z Božieho milosrdenstva a preukazovať ho. Prakticky toto poslanie uskutočňujeme v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, vyučovaním náboženstva a iných predmetov na školách, farskou pastoráciou, duchovnou službou a každou ďalšou službou, ktorú si vyžiadajú okolnosti a schvália ich predstavení.


Kde sa možno dozvedieť viac?

www.boromejky.cz

Facebook: Modlitba a služba - pre mladých, ktorí chcú prežiť pár dní v kláštore

Stránka o Matke Vojtěche

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Komunita sestier boromejok

Nitra

Založená 1.11.2015

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK06 8360 5207 0042 0541 8767

Ďakujeme za každý Váš dar. Za našich dobrodincov sa modlíme a dávame za nich každý mesiac slúžiť sväté omše.

Môžete taktiež podporiť našu Nemocnicu Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského v Prahe, ktorá je v Českej republike jedinou neštátnou cirkevnou nemocnicou s akútnou starostlivosťou.

 

Dobrovoľnícka práca

 

Ponúkame možnosť dobrovoľníckej služby v NEMOCNICI POD PETŘÍNEM alebo v iných našich zariadeniach.

Pre dievčatá je možné zapojiť sa formou tzv. "Modlitby a služby"  v niektorom našom zariadení. Kontakt: boromejky.nitra@centrum.sk

Môžete si vyžiadať materiály o ctihodnej Matke Vojteche Hasmandovej na e-mailovej adrese boromejky.nitra@centrum.sk