Dominikáni

Dominikáni (Rehoľa kazateľov)

Našu rehoľu založil sv. Dominik Guzmán a pápež ju schválil v roku 1216. Pôsobí celosvetovo, je organizovaná v provinciách, náš najvyšší predstavený (magister rehole) sídli v Ríme. Hlavným cieľom rehole podľa túžby sv. Dominika je kázať pre spásu duší. Naša spiritualita sa opiera o 4 piliere: modlitbu, štúdium, bratský život a kázanie.

Po páde socializmu sa dominikáni vrátili do svojho jediného historického kláštora na Slovensku – v Košiciach a založili kláštory v Bratislave, Žiline, Dunajskej Lužnej a vo Zvolene. Samostatná Slovenská provincia, zasvätená Ružencovej Panne Márii, vznikla v roku 2001. V súčasnosti má 51 členov, 9 bratia pôsobia v zahraničí.

Skratka: OP (Ordo Praedicatorum)

Heslo: Pravda

Čomu sa venujeme?

Hlásame evanjelium rôznymi spôsobmi. Naše kázanie nie je len akademické či vedecké, ani sa nesnaží jednoducho „útočiť na city“. Pochádza z nášho poznania milujúceho Boha, formovanom štúdiom a modlitbou. Kázaním chceme dať druhým to, čo sme sami dostali – Pravdu, ktorú sme v Kristovi spoznali, a Lásku, ktorú sme dostali ako dar Ducha Svätého.

Naši bratia na Slovensku pôsobia na univerzitách, stredných aj základných školách, v ružencovom apoštoláte, vo farnostiach, na poli kultúry aj v charitatívnych dielach.

Kde sa možno dozvedieť viac?

Internetová stránka: www.dominikani.sk ; www.op.org

Podcast: www.soundtier.com/dominikani

E-mail: provincial@dominikani.sk

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Konvent sv. Dominika

Zvolen – Západ

Založený v roku 1995, sídlo noviciátu, provincialátu, farnosti Zvolen – Západ a vydavateľstva Dominikáni

Konvent Nanebovzatia Panny Márie

Košice – Staré mesto

Založený medzi rokmi 1230 – 1241, sídlo Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas a Dominikánskeho mariánskeho centra

Konvent sv. Dominika na Kalvárii

Bratislava – Kalvária

Založený v roku 1989, sídlo farnosti Bratislava – Kalvária

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK86 1100 0000 0026 6108 0078

Srdečne vám ďakujeme za akúkoľvek podporu. Uisťujeme vás o našich modlitbách. Naše komunity slúžia za dobrodincov niekoľkokrát do mesiaca sv. omše, v ktorých za vás ďakujeme a vyprosujeme vám Božie požehnanie.

Podporte nás 2% z daní

Vo zvolenskom kláštore vám ponúkame miesto pre stíšenie a duchovnú obnovu: Projekt Eden.

O 2 percentá z Vašich daní prosíme aj na skvalitnenie nášho apoštolátu.

Číslo účtu zvolenského kláštora: SK29 0200 0000 0037 5309 0251

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.

Dobrovoľnícka práca

Vítaná je každá ruka pri práci na dostavbe Kontemplatívneho centra Pustý Dvor (pozri Projekt Dostavba Kontemplatívneho centra Pustý Dvor). Záujemcovia kontaktujte, prosím, správcu centra – br. Lukáš Milan Žilák OP: 0911 770 705, ljuk27@hotmail.com.

O vašu podporu sa uchádzajú naše projekty

Dostavba Kontemplatívneho centra Pustý Dvor

Pomoc pri dostavbe Kontemplatívneho centra Pustý Dvor