Faustínky

Faustínky (Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva)

Pokračujeme v charizme sv. sestry Faustíny Kowalskej a šírime úctu k Božiemu milosrdenstvu vo formách, ktoré jej odovzdal Ježiš, vyprosujeme i preukazujeme milosrdenstvo a životom svedčíme o milosrdnej láske Boha ku každému človeku.

Skratka: ISMM (Istitutum Beatae Mariae Virginis a Misericordia)

Heslo: Ježišu, dôverujem Ti!

Čomu sa venujeme?

 

 • Každodennou modlitbou prosíme o Božie milosrdenstvo pre nás a pre celý svet, zvlášť v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. spojenej s korunkou Božieho milosrdenstva na úmysly tých, ktorí nás prosia o modlitbu;
 • Hlásame posolstvo o nepochopiteľnej milosrdnej láske Boha ku každému človeku predovšetkým formáciou apoštolov Božieho milosrdenstva v rámci združenia Faustínum, slávením sviatku Božieho milosrdenstva, duchovnými obnovami vo farnostiach, na školách či UPC-éčkach, exercíciami pre ženy, dievčatá a ctiteľov Božieho milosrdenstva, vydávaním kníh, modlitebníkov a kalendárov.
 • Preukazujeme skutky milosrdenstva núdznym, chorým, opusteným a trpiacim;
 • Svedectvom života sa snažíme ukazovať svetu milosrdnú tvár Boha Otca.

 •  


  Kde sa možno dozvedieť viac?

  www.milosrdenstvo.sk

  Naše pôsobiská

  Sídlo kongregácie na SR

  Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou

  Sídlo kongregácie, založený v roku 2005.

  Formačný dom

  Košice-Juh

  Formačný dom kongregácie, založený v roku 2011

  Zobraziť podrobnosti...

  Pridajte sa k dielu!

  Finančná podpora

  Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

  V blízkej budúcnosti plánujeme postaviť väčší formačný dom (pre prvú etapu formácie – postulát pre Slovenky a Češky), nakoľko aktuálny priestorovo nepostačuje.

  Preto do správy pre prijímateľa uveďte, prosím: Dar-postulat.

  Za všetkých, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporujú, sa denne modlíme zvlášť v hodine milosrdenstva o 15:00 hod.