Benediktíni

Benediktíni (Rád svätého Benedikta)

Benediktíni sú nasledovníkmi najstarších foriem rehoľného života v Cirkvi. Riadia sa Regulou spísanou v 6. storočí sv. Benediktom z Nursie, ktorý učil svojich žiakov životu modlitby a pokániabratskom spoločenstve, ktoré je otvorené pre všetkých ľudí, hľadajúcich Boha.

Benediktíni sú momentálne jediným mníšskym rádom na Slovensku. Od rehoľníkov ich odlišujú najmä ich mníšske sľuby: stálosti, spôsobu životaposlušnosti. Zvlášť sľub stálosti je pre benediktínov charakteristický ‒ mních za bežných okolností zostáva až do smrti členom spoločenstva, do ktorého vstúpil.

Benediktíni nemajú centralizovanú organizáciu, základnou jednotkou je samostatný kláštor. Jeho mnísi si spomedzi seba volia svojho predstaveného. Preto je tiež každý benediktínsky kláštor originál a jeho konkrétna činnosť a organizácia závisí od miesta na ktorom sa nachádza i od konkrétneho zloženia mníšskeho spločenstva.

Skratka: OSB (Ordo sancti Benedicti)

Heslo: Aby bol vo všetkom oslávený Boh.

Čomu sa venujeme?

Slovenskí benediktíni sú v súčasnosti známi najmä svojim domom hostí, kde môže na istý čas zavítať široké spektrum individuálnych i skupinových návštev, aby načerpali z pokoja, ktorý dokáže ponúknuť jedine kláštorné prostredie. Kláštor v Sampore tiež príležitostne organizuje rôzne verejne prístupné podujatia, väčšinou duchovno-vzdelávacieho charakteru.

Okrem pokračujúcej stavby Samporského kláštora sa slovenskí benediktíni venujú hospodáreniu na svojej pôde zároveň s bežnou prevádzkou kláštora a domu hostí. Do budúcnosti sa plánuje založenie vydavateľstva, ako i predaj potravinárskych výrobkov z vlastnej produkcie.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Kláštor Premenenia Pána

Sliač - Sampor

Miesto obnovy mníšskeho života na Slovensku

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 0856 1679

Vďaka za každý váš prejav podpory. Živých i zosnulých dobrodincov spomíname v našich modlitbách a pravidelne za nich slúžime sväté omše.

Dobrodinci, ktorých poštovú adresu poznáme, budú od nás dostávať náš občasník Estote Benedicti.

Podporte nás 2% z daní

Šírenie benediktínskeho odkazu môžete aj 2% z daní prostredníctvom nášho občianskeho združenia. Pod skratkou AbvvoB sa skrýva benediktínske heslo: Aby bol vo všetkom oslávený Boh.

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.

Dobrovoľnícka práca

Záujemcovia o brigádnicku pomoc, zvlášť pri výstavbe kláštora, sa môžu obrátiť na o. Františka.